Dummy Picture only - Please use classes instead of inline style in your HTML-documents

Telenors offentlige betalingstelefoner

Telenor har betalingstelefoner plassert ut på sentrale steder, over hele landet. Offentlige betalingstelefoner er en samfunnspålagt tjeneste, som Telenor tilbyr til like priser over hele landet.

Betalingsmidler

Betalingsmidler for å ringe fra de offentlige betalingstelefonene er alle gjeldende norske mynter, Euro og Telenors TeleKort med microchip. 

I tillegg kan det benyttes internasjonale telefonkort og tilsvarende tjenester fra andre leverandører enn Telenor.
Bruker man disse tjenestene må man betale en startpris (leiepris) på kr. 10,-  for bruk av betalingstelefonen.

Ring med BBG

Telenor har inngått en av tale med det internasjonale selskapet BBG om bruk av deres tjenester fra betalingstelefoner i Norge. Tilbudet er rettet mot utenlandske turister, spesielt amerikanere, men kan brukes av alle. 
Prisene for å bruke disse tjenestene bestemmes av BBG.

Samtalene settes opp via grønt nummer 800 33 200, fra betalingstelefonene og betalingen skjer via brukerens eget kredittkort. 
BBG tilbyr den samme tjenesten i mange land. 

 

Sapphire kombitelefon

AMBO